نشانه ی آزاد

مطالبی که به دردمون می خوره رو اینجا یادداشت می کنم.

نشانه ی آزاد

مطالبی که به دردمون می خوره رو اینجا یادداشت می کنم.

چطوری فایل های iso لینوکس رو بریزم روی فلش؟

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳ ب.ظ
سلام

می خوام فایل های نقطه ISO لینوکس رو بریزیم رو فلش USB و لینوکس نصب کنم!

اینطوری:
 
root@asign:~# dd if=/home/asign/files/debian-9.3.0-amd64-DVD-1.iso of=/dev/sdc status=progress
 
*ستاره:
 
۱- if اشاره به آدرس فایل مون داره.
۲- of اشاره به مقصدی داره که می خوایم فایل مون قرار بگیره.
۳- status بهمون می گه که چقد data رو انتقال داده.
 
ما از DVD-1 دبیان / Debian نسخه ۹.۳.۰ استفاده کردیم.
 • وب من

چطوری grub رو تعمیر کنیم؟

يكشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۵، ۰۷:۱۴ ب.ظ

سلام

لحظه ای بسیار دوست داشتنی ای که برای خیلی از لینوکس کاران جدید بر اثر تغییراتی که روی پارتیش بندی انجام می دن بوجود می آید می تونه چیزی شبیه آنچه می بینید باشه و ... ! جای نگرانی نیست، لینوکس خیلی خوب می فهمه!

error: no such partition
Entering rescue mode...
grub rescue> _

خب برای نصب دوباره grub نیاز داریم که به محیط لینوکس دسترسی داشته باشیم، ابتدا درایوی که در اون لینوکس نصب کردیم رو پیدا می کنیم.

grub>ls
(hd0) (hd0,msdos7) (hd0,msdos5)(hd0,msdos6) (hd0,msdos3)

اگه شماره درایو رو نمی دونیم یه تست می گیریم تا برامون مشخص که درایوی که توی اون لینوکس نصب کردیم چه شماره ای داره.

grub rescue>ls (hd0,msdos7)
(hd0,msdos7): Filesystem is ext2

از روی Filesystem is ext2 تشخیص می دیم که یه درایو لینوکسی شده ( :) ) پیدا کردیم. Path های grub رو تصحیح می کنیم. و اما بعد!

grub rescue>set boot=(hd0,msdos7)
grub rescue>set prefix=(hd0,msdos7)/boot/grub
grub rescue>insmod normal
grub rescue>normal

برای اینکه نیاز نباشه با هر بار راه اندازی سیستم عامل مراحل بالا رو طی کنیم بعد از اینکه لینوکس بارگذاری شد grub رو دوباره نصب می کنیم.

root@asign:~# grub-install /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
root@asign:~#

نکته: موفق و لینوکس / یونیکس کار باشید!

 • وب من

سلام

گاهی وقت ها هنگام ذخیره کردن فایل با کندی بیش از حد Atom مواجه می شیم که میگه یه چیزی منتظره! بریم ادامه ... .


Atom nuclide hack

این پیام مربوط میشه به ویژگی Hack از بسته ی Nuclide که به هر دلیل ممکنه با Atom ناسازگاری داره، برای غیرفعال سازیش به تنظیمات Nuclide و تیک مربوط به "enable the "nuclide-hack" feature" رو غیرفعال می کنیم!

nuclide hack

به همین راحتی! :)

 • وب من

با سلام

Memcached

Memcached رایگان است، دارای کارایی بالا و حافظه ذخیره سازی توزیع شده می باشد. و هدف آن افزایش سرعت برنامه های تحت وب بوسیله کاهش بار بر روی پایگاه داده است.

Memcached داده ها را به صورت کلید - مقدار ذخیره می کند، ساده ولی قدرمند است!

 

1- نصب

Memcached رو میشه بر روی بسیاری از سیستم های عامل نظیر لینوکس (Linux)، بی اس دی (BSD) و حتی ویندوز نصب کرد.

 

به طور کلی، باید Memcached رو از بسته هایی که هر سیستم عامل فراهم کرده نصب کنیم، با این کار وابستگی ها و بروز رسانی های امنیتی هم دریافت میشه.

 

A- برای نصب بر روی Debian و Ubuntu

apt-get install memcached

B- نصب بر روی RedHat و Fedora

yum install memcached

نصب شده بر روی دبیان

root@atweb:~# apt-get install memcached
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
  libcache-memcached-perl libmemcached libanyevent-perl libyaml-perl libterm-readkey-perl
The following NEW packages will be installed:
  memcached
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 100 kB of archives.
After this operation, 299 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie/main memcached i386 1.4.21-1.1 [100 kB]
Fetched 100 kB in 6s (16.3 kB/s)
Selecting previously unselected package memcached.
(Reading database ... 30218 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../memcached_1.4.21-1.1_i386.deb ...
Unpacking memcached (1.4.21-1.1) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u4) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up memcached (1.4.21-1.1) ...
Processing triggers for systemd (215-17+deb8u4) ...
root@atweb:~#

2- اجرا

با استفاده از دستور Service از اجرای سرویس Memcached اطمینان می یابیم.

root@atweb:~# service memcached status
● memcached.service - memcached daemon
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/memcached.service; enabled)
  Active: active (running) since Thu 2016-07-28 00:54:05 EDT; 2min 56s ago
 Main PID: 2120 (memcached)
  CGroup: /system.slice/memcached.service
      └─2120 /usr/bin/memcached -m 64 -p 11211 -u memcache -l 127.0.0.1
root@atweb:~#

می بینیم که کارگزار (!) به درستی با مقدار حافظه 64MB، کاربر memcache و بر روی 127.0.0.1:11211 اجرا شده.

 

3- تنظیمات

A- فایل تنظیمات رو باز می کنیم :

root@atweb:~# nano /etc/memcached.conf
# memcached default config file
# 2003 - Jay Bonci <jaybonci@debian.org>
# This configuration file is read by the start-memcached script provided as
# part of the Debian GNU/Linux distribution.

# Run memcached as a daemon. This command is implied, and is not needed for the
# daemon to run. See the README.Debian that comes with this package for more
# information.
-d

# Log memcached's output to /var/log/memcached
logfile /var/log/memcached.log

# Be verbose
# -v

# Be even more verbose (print client commands as well)
# -vv

# Start with a cap of 64 megs of memory. It's reasonable, and the daemon default
# Note that the daemon will grow to this size, but does not start out holding this much
# memory
-m 64

# Default connection port is 11211
-p 11211

# Run the daemon as root. The start-memcached will default to running as root if no
# -u command is present in this config file
-u memcache

# Specify which IP address to listen on. The default is to listen on all IP addresses
# This parameter is one of the only security measures that memcached has, so make sure
# it's listening on a firewalled interface.
-l 127.0.0.1

# Limit the number of simultaneous incoming connections. The daemon default is 1024
# -c 1024

# Lock down all paged memory. Consult with the README and homepage before you do this
# -k

# Return error when memory is exhausted (rather than removing items)
# -M

# Maximize core file limit
# -r

 

B- رویدادها در فایل زیر ذخیره میشه و در صورت نیاز قابل تغییر است.

logfile /var/log/memcached.log

C- مقدار حافظه ی قابل استفاده با پارامتر m- قابل تعیین است.

-m 128

D- دستور p- درگاه ارتباطی رو مشخص می کنه؛ درگاه پیشفرض 11211 است.

-p 11211

E- آدرس IP ای که Memcached بر روی آن اجرا می شود.

-l 127.0.0.1  # Lissten on localhost

نکته: دسترسی به Memcached رو با استفاده از فایروال محدود کنید و یا بر روی IP های محلی آن را اجرا نمایید.

 

ممکن است مطلب بعدی یک اسکریپت PHP برای ارتباط و بهره گیری از Memcached باشد!

 • وب من

بروزرسانی دبیان به کد نام jessie

چهارشنبه, ۴ فروردين ۱۳۹۵، ۰۱:۴۶ ب.ظ

سلام

برای نصب آخرین نسخه ی دبیان با کد نام jessie مراحل زیر باید انجام بدیم.

ابتدا بررسی می کنیم که هیچ بسته ای به صورت ناقص و یا خراب نصب نشده باشه:

dpkg --audit

سپس:

dpkg --get-selections | grep hold

اگه هیچ خروجی نداشته باشید یعنی همه بسته های نصب شده سالم هستند و توی برورزسانی مشکلی نخواهیم داشت.

از مسیر زیر فایل sources.list رو باز کنید:

nano /etc/apt/sources.list

حالا محتویاتش رو به مقادیر زیر تغییر بدین:

deb http://ftp.debian.org/debian jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.debian.org/debian jessie main contrib non-free

deb http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib

 

مخازن دبیان توی کشورهای مختلفی وجود داره که برای سرعت بهتر و همچنین فشار کمتر روی سرورهای اصلی بهتره از سرور ایران استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

لیست بسته ها رو با دستور زیر بروزرسانی می کنیم:

apt-get update

ابتدا دستور زیر اجرا می کنیم:

apt-get upgrade

و سپس:

apt-get dist-upgrade

بعد از اتمام مراحل یه بار سیستم رو reboot می کنیم.

reboot

و در آخر برای اطمینان از بروزرسانی و مشاهده نسخه دبیان تون می تونید از دستور زیر استفاده کنید:

root@atweb:~# hostnamectl
  Static hostname: atweb
     Icon name: computer-laptop
      Chassis: laptop
    Machine ID: ********************************
      Boot ID: ********************************
 Operating System: Debian GNU/Linux 8 (jessie)
      Kernel: Linux 3.16.0-4-amd64
   Architecture: x86-64

 

 • وب من

بازم می نویسم

جمعه, ۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۲ ق.ظ

سلام

قلمم خوب نیست ولی می نویسم.


ویرایش: 3 فروردین 1395 - 10:38 صبح


دارم بهت فکر می کنم؛ تا بعد!

 • وب من